ตัดต่อเปลี่ยนฉากหลัง

บริการโดยมืออาชีพ

รีทัชเปลี่ยนพื้นหลัง ฉากหลัง หรือสถานที่อื่นๆที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนทางเราก็มีบริการ ภาพจะแนบเนียนยิ่งขึ้นหากได้ภาพที่ชัดดีและมีคุณภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจบริการนี้ ภาพที่จะใช้มุมกล้องหรือถืศทางแสงต้องไกล้เคียงกันก็จะทำให้ภาพออกมาเนียนขึ้น สนใจสอบถามได้ทางไลน์

วิธิการใช้บริการ

  1. ส่งภาพของลูกค้าที่จะเปลี่ยนฉากหลัง

  2. ส่งภาพฉากหลังที่ต้องการเปลี่ยน

  3. ทางเราจะประเมินราคา  แจ้งระยะเวลาดำเนินการ และแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน

  4. ลูกค้าชำระเงินก่อนเริ่มงาน

  5. หลังดำเนินการทางเราจะส่งไฟล์ภาพไปให้ลูกค้า

ส่งภาพประเมินฟรีผ่านแชทไลน์