ระบบส่งไฟล์ภาพ

สามารถส่งภาพไฟล์ภาพความละเอียดสูง อัพโหลดได้มากถึง 50 ไฟล์รูป/ครั้ง

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 50 files.
สามารถเลือกอัพโหลดได้สูงสุดถึง 50 ภาพ